Menu

News / Activity / Promotion

สะสมซองเปล่า ผงชูรสตราชฎา ขนาด 400 กรัม,  454 กรัม 
แลกของรางวัล ฟรี

read more

ไทยชูรส ตราชฎา   แถม   ช้อน ,จาน , ชาม   ฟรี!
ไทยชูรส ขนาดชนิดต่าง ๆ  ราคา  10 บาท ,  20 บาท ,  27 บาท และราคา 52 บาท แถม ช้อน , จาน , ชาม  ฟรี!

                           

read more

Introduction

ไทยชูรสตราชฏา "อร่อยแบบไทยๆ
 

กิจกรรมสนับสนุนประเพณีไทย!!!

"ไทยชูรสตราชฎา อร่อยแบบไทยๆ "

ไทยชูรส ตราชฎา ร่วมสนับสนุนงาน "ประเพณีกองข้าว ณ.เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
" วันที่ 19-21 เมษายน 2559

อ่านรายละเอียด>>

ไทยชูรส ตราชฎา ร่วมสนับสนุน "งานประเพณีบวชช้าง ต.หาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
วันที่ 7 เมษายน 2559

อ่านรายละเอียด>>

ไทยชูรส ตราชฎา ร่วมสนับสนุนงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม)
ในวันที่ 23 มีนาคม 2559

อ่านรายละเอียด>>ไทยชูรส ตราชฎา ร่วมสนับสนุน "งานแข่งขันส้มตำประกอบลีลางานองุ่นหวานของดี ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี" วันที่ 20 มีนาคม 2559

อ่านรายละเอียด>>

ไทยชูรส ตราชฎา ร่วมสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด (พระเวส) จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559

อ่านรายละเอียด>>


ด่วน!!! รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง
อ่านรายละเอียด >>read more

Images

Description

ปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ผงชูรส   พึงระลึกไว้ว่าใช้ผงชูรสจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เพียงพอที่จะช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นปริมาณการใช้ผงชูรสที่เหมาะสมโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 0.2%-0.8% ของน้ำหนักอาหารที่รับประทาน และเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วว่าการใข้ผงชูรสในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้รสชาติของอาหารเสียไปได้
 
 " กลูตาเมตช่วยเพิ่มพูนรสชาติของอาหาร และทำให้อาหารมีรสชาติดียิ่งขึ้น "

read more
© http://www.thaichuros.co.th | Online 1 | Hit : 648069